In Toeing Gait

♦️در حالت طبیعی بچه ها در موقع ایستادن پنجه پای خود را مستقیم به طرف جلو میگیرند ولی در بعضی از بچه ها پنجه پا در موقع ایستادن، راه رفتن و دویدن به سمت داخل کج و منحرف میشود. این وضعیت را Intoeing یا به داخل بودن پا میگویند.
♦️معمولا اولین بار که بچه شروع به راه رفتن میکند والدین متوجه این وضعیت میشوند. در حالت شدید بچه موقع راه رفتن به خاطر همین مشکل ، بارها سکندری میخورد و به زمین می افتد. در هنگام راه رفتن یک پای بچه جلوی پای دیگر گیر کرده و وی را زمین میزند و یا در موقع راه رفتن لبه خارج پا به زمین گیر کرده و وی را زمین میزند.
♦️اين نوع راه رفتن شايعترين اختلال حركتي ارتوپدي در كودكان است كه اگر درمان نگردد عوارض مُخربي در سنين بالا ايجاد خواهد كرد. بررسي ساير دلايل به داخل گذاشتن پاي كودكان:


🔰پس از بررسي عوامل ژنتيكي به عوامل اكتسابي كه باعث ميشود كودكان پاي خود را به داخل بگذارند ميپردازيم


♦️يكي ديگر از عوامل به داخل گذاشتن پا در كودكان و نوجوانان نشست به صورت قورباغه اي يا W ميباشد.


⛔️همانطور كه قبلاً گفته شد اين نوع عادت بد نشستن در كودكان عوارض بسيار مُخربي ايجاد ميكند كه يكي از شايعترين عوارض قورباغه اي نشستن اين نوع راه رفتن است