کلینیک تخصصی پای کودک دیاکو
لوگو کلینیک دیاکو

خدمات کلینیک دیاکو

9dd9b59e533a993a10179f50a750cf23 (1)

اسکن کف پا و غربالگری

2148186393

ساختن کفش و کفی طبی کودکان

2148853457

طراحی بریس کودکان

خدمات بزرگسالان

درمان زخم دیابت

خدمات تخصصی ورزشکاران

مشاوره